საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები


ქართველთა კულტურული საზოგადოება „იბერია“

თავმჯდომარე: სერგო ამირგულაშვილი
ტელეფონი: +37060101400
ელ-ფოსტა: 
iberija@gmail.com
მისამართი:
ქ. ვილნიუსი, ჟალგირისის ქუჩა 88-504,  LT-09303

საქართველოს კულტურის ასოციაცია „კახეთი“
თავმჯდომარე: ლევან სეფაშვილი
ტელეფონი: +37065571805
ელ-ფოსტა: info@pirosmani.lt
მისამართი: ქ. ვილნიუსი, არხიტეკტუს ქ. 56-101, LT-04111
Facebook: https://www.facebook.com/pg/kachetija/about/?ref=page_internal