საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ლიტვის რესპუბლიკას შორის

 1. საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 12.04.1996. ძალაშია 18.06.1998

 2. საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 12.04.1996. ძალაშია 12.01.1999

 3. საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საქმის სფეროში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 12.04.1996. ძალაშია 12.11.2000

 4. საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 12.04.1996. ძალაშია 29.04.1999

 5. საქართველოსა და ლიტვის რესპუბლიკის საკონსულო კონვენცია
  ხელმოწერილია 12.07.1999. ძალაშია 8.03.2005

 6. ოქმი თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 11.07.2000

 7. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის ეროვნული თავდაცვის სამინისტროს შორის სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია 29.10.2004

 8. საქართველოსა და ლიტვის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 9.02.2001. ძალაშია 20.07.2004

 9. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის ეროვნული თავდაცვის სამინისტროს შორის ლიტვის სამხედრო აკადემიაში სამხედრო სწავლებებში მონაწილეობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 19.07.2004. ძალაშია 6.04.2005

 10. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 9.11.2005

 11. საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და დაცვის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 9.11.2005. ძალაშია 1.11.2006

 12. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის კულტურისა და ხელოვნების სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 6.06.2007

 13. საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 11.06.2009. ძალაშია 29.04.2010

 14. საქართველოს მთავრობასა და ლიტვის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისა და ლიკვიდაციის სფეროში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 26.09.2013. ძალაშია 27.05.2014

 15. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის ჯანმრთელობის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ხელმოწერილია 30.06.2014. ძალაშია 1.08.2014

 16. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 7.09.2012

 17. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ლიტვის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის სოფლის მეურნეობის და მასთან დაკავშირებულ სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი
  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 22.06.2012