Accessibility
Contrast
Saturation
Highlight Links
Cursor
Disable animations
Text Reader
To use the text reader on the site, download the program.
world

Sakartvelo nacionalinės bibliotekos direktoriaus vizitas Vilniuje

Kovo 20-21 dienomis, Lietuvoje, Sakartvelo ambasados iniciatyva vyko Sakartvelo nacionalinės bibliotekos direktoriaus Konstantine Gamsakhurdia darbinis vizitas, kurio metu vyko susitikimai Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje, Vilniaus universitete, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje ir Lietuvos istorijos institute.
Ypač pažymėtina, kad tarp Sakartvelo ir Lietuvos bibliotekų buvo pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas, kuris numato dalinimąsi patirtimi bei aktyvų bendradarbiavimą kultūros ir mokslo srityse. Susitikimo metu Lietuvos nacionalinei bibliotekai buvo perduotos kartveliškos, o Sakartvelo bibliotekai lietuviškos knygos.
Vilniaus universitete vykusio susitikimo metu Konstantine Gamsakhurdia susipažino su Vilniaus universiteto seniausios bei naujausios bibliotekų veikla, taip pat buvo išreikštas abipusis pasirengimas plėsti bendradarbiavimą bibliotekų veiklos kryptimi. Susitikime taip pat buvo pabrėžtas Vilniaus universiteto filologijos fakultete veikiančio kartvelų kalbos kurso bei kartvelų kalbos sekmadieninės mokyklos sėkmingas funkcionavimas. Šiame kontekste universitetui buvo perduotos kartveliškos knygos.
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje vykusiame susitikime ypatingas dėmesys buvo skirtas Sakartvelo-Lietuvos istorinių ryšių patvirtinančių dokumentų paieškai ir šia kryptimi bendrų renginių rengimui įsitraukiant Sakartvelo ambasadai Lietuvoje.
Lietuvos istorijos institute vyko apskritojo stalo diskusija: "Antisovietinis ir disidentinis judėjimas Sakartvele ir Lietuvoje sovietiniais laikais".
Reikia pažymėti, kad Lietuvoje Sakartvelo nacionalinės bibliotekos direktoriaus vizitas vyko Sakartvelo ir Lietuvos diplomatinių santykių 30-mečio proga.